16 người đang online
°

Chương trình công tác thanh tra tháng 02/2020

Đăng ngày 19 - 02 - 2020
Lượt xem: 42
100%

1. Về công tác thanh tra           - Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đoàn thanh tra, triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, phạm vi, kết luận thanh tra rõ ràng, kiến nghị đúng pháp luật.           Triển khai đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, gắn với thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.           2. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo           - Tiếp tục tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở.           - Tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. - Hoàn tất tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký gửi Thanh tra Chính phủ theo đúng thời hạn quy định khi có hướng dẫn của cấp trên.           - Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.           - Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý tham nhũng.           4. Về công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng lực lượng           - Duy trì, quán triệt thực hiện nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn làm thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thanh tra; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; - Chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ, công chức vui xuân, đón tết Canh Tý 2020 an toàn, lành mạnh.</p>

 

1. Về công tác thanh tra

          - Toàn ngành tiếp tục hoàn tất các cuộc thanh tra đang thực hiện; đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đoàn thanh tra, triển khai, kết thúc đúng tiến độ, thanh tra đúng nội dung, phạm vi, kết luận thanh tra rõ ràng, kiến nghị đúng pháp luật.

          - Triển khai đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, gắn với thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, thanh tra chuyên ngành nhất là những lĩnh vực dư luận, xã hội quan tâm.

          2. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

          - Tiếp tục tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở.

          - Tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc còn tồn đọng; đôn đốc việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

          3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Hoàn tất tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ký gửi Thanh tra Chính phủ theo đúng thời hạn quy định khi có hướng dẫn của cấp trên.

          - Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan; cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

          - Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý tham nhũng.

          4. Về công tác chỉ đạo, điều hành và xây dựng lực lượng

          - Duy trì, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức về đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; hướng dẫn làm thủ tục bổ nhiệm vào ngạch thanh tra; nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; công tác tổng hợp, hành chính quản trị, trọng tâm là báo cáo tháng 02/2020 và các báo cáo chuyên đề.

- Chuẩn bị các điều kiện cho cán bộ, công chức vui xuân, đón tết Canh Tý 2020 an toàn, lành mạnh.
                              (Trích báo cáo số 09 ngày 20/01/2020 của Thanh tra tỉnh)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển...(09/08/2022 3:21 CH)

Đồng chí Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch nước Cộng XHCN Việt Nam...(06/06/2022 10:38 SA)

Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, phát triển đô thị(25/05/2022 10:12 SA)

Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020(24/06/2020 5:02 CH)

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Vai trò của cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng chính...(23/06/2020 5:01 CH)

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 04/2020(18/05/2020 5:00 CH)

Chương trình công tác quý 2/2020(25/03/2020 4:57 CH)

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 02/2020(05/03/2020 4:56 CH)

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 01/2020(12/02/2020 4:54 CH)

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập(10/02/2020 4:54 CH)