8 người đang online
°

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 24 - 06 - 2020
Lượt xem: 108
100%

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, xử lý 1.536 đơn (tồn đầu kỳ 40 đơn, tiếp nhận mới 1.496 đơn), so với cùng kỳ năm trước tăng 131 đơn (6 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận 1.405 đơn). Qua phân loại, có 221 đơn (196 khiếu nại, 25 tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, so với cùng kỳ năm trước giảm 198 đơn (6 tháng đầu năm 2019 có 419 đơn thuộc thẩm quyền). Số còn lại 1.315 đơn là đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh, …đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định. Kết quả, đã giải quyết 176 đơn (160 khiếu nại, 16 tố cáo)/221 đơn, đạt tỷ lệ 79,63%
               (Trích báo cáo số 84/BC-TTT ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh)

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022(13/05/2022 2:44 CH)

Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ(08/04/2022 8:01 SA)

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020(29/06/2020 5:03 CH)

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo(18/05/2020 4:59 CH)

Điều chỉnh thời gian báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng...(18/05/2020 4:59 CH)

Đề nghị báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2020(12/05/2020 4:58 CH)

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo quý 1/2020(25/03/2020 4:57 CH)

Đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019(03/03/2020 4:55 CH)

Họp sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại(21/02/2020 4:55 CH)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo...(11/10/2019 4:49 CH)