8 người đang online
°

Kết quả công tác thanh tra quý 1/2020

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
Lượt xem: 128
100%

Quý I/2020, toàn ngành đã tiến hành51/276 cuộc, đạt tỷ lệ 18,47% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 12/32 cuộc thanh tra hành chính, 04/23 cuộc thanh tra trách nhiệm và 35/217 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 34 cuộc (02 cuộc thanh tra hành chính và 32 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanhtra, kiểm tra đã phát hiện sai phạmkiến nghịxử lý, thu hồi 540,59 triệu đồng (đã thu hồi 466,72/540,59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,33%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra.                (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)

 

Quý I/2020, toàn ngành đã tiến hành 51/276 cuộc, đạt tỷ lệ 18,47% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 12/32 cuộc thanh tra hành chính, 04/23 cuộc thanh tra trách nhiệm và 35/217 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 34 cuộc (02 cuộc thanh tra hành chính và 32 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 540,59 triệu đồng (đã thu hồi 466,72/540,59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 86,33%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân.

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

               (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021(28/07/2022 9:32 SA)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành Thanh tra(13/07/2022 1:58 CH)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Thanh tra sửa đổi(07/07/2022 3:48 CH)

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký kết quy chế phối hợp(26/05/2022 4:02 CH)

Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành(19/05/2022 4:27 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ. (13/05/2022 2:45 CH)

Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành(06/05/2022 2:22 CH)

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020(24/06/2020 5:02 CH)

Hội thảo về định hướng sửa đổi Luật Thanh tra(23/06/2020 5:02 CH)

Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á...(13/11/2019 4:52 CH)