93 người đang online
°

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Vai trò của cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển"

Đăng ngày 23 - 06 - 2020
Lượt xem: 148
100%

Ngày 18/6, Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ "Vai trò của cơ quan thanh tra trong điều kiện xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển" do TS. Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP làm Chủ nhiệm. Nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

 

Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài cho rằng, Chính phủ tinh gọn với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh PCTN, lãng phí, quan liêu. Có thể thấy, Chính phủ kiến tạo đã là một xu hướng và ngày càng được nhắc đến nhiều ở Việt Nam, nhưng cho đến nay, nội hàm của nó vẫn chưa hiểu được một cách rõ ràng, thống nhất. Cũng theo Ban CN đề tài, việc chuyển từ mô hình Chính phủ quản lý sang mô hình kiến tạo đòi hỏi các cơ quan QLNN, trong đó có hệ thống cơ quan thanh tra bởi vì, thanh tra là tai mắt của người quản lý, là công cụ hữu hiệu của quản lý, thanh tra là phương thức tăng cường pháp chế… Tất cả những nhận định đó nói lên sự gắn bó không thể tách rời giữa thanh tra và quản lý, khi quản lý đã thay đổi thì tất yếu thanh tra phải có sự chuyển mình, đổi mới để đáp ứng với yêu cầu mới của quản lý" Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh.

Ngoài ra, vai trò của cơ quan thanh tra trong xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển đó là đảm bảo việc thi hành thống nhất, hiệu quả, phát hiện và khuyến nghị sửa đổi cơ chế, chính xách, pháp luật; kiểm soát quyền lực nhà nước trên cơ sở phòng ngừa, phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm của các chủ thể quản lý.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, nguyên Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng khẳng định, nội dung của đề tài phù hợp với yêu cầu nghiên cứu; kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức vào hoạt động thanh tra trong tình hình mới. Đặc biệt là trước yêu cầu nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của chính phủ; các quan điểm và giải pháp đưa ra là phù hợp, có tính khả thi; kiến nghị đưa ra thiết thực. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài cần kết cấu, chỉnh sửa các chương cho cân đối, phù hợp.

Hội đồng nghiệm thu cho điểm độc lâp, tổng kết, đánh giá đề tài xếp loại xuất sắc.
            (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp trực tuyến tại Phiên họp thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển...(09/08/2022 3:21 CH)

Đồng chí Trương Tấn Sang – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Chủ tịch nước Cộng XHCN Việt Nam...(06/06/2022 10:38 SA)

Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, phát triển đô thị(25/05/2022 10:12 SA)

Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020(24/06/2020 5:02 CH)

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 04/2020(18/05/2020 5:00 CH)

Chương trình công tác quý 2/2020(25/03/2020 4:57 CH)

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 02/2020(05/03/2020 4:56 CH)

Chương trình công tác thanh tra tháng 02/2020(19/02/2020 4:55 CH)

Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 01/2020(12/02/2020 4:54 CH)

Lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập(10/02/2020 4:54 CH)