54 người đang online
°

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Thanh tra tỉnh tháng 5/2022

Đăng ngày 04 - 05 - 2022
Lượt xem: 114
100%

 


13-tb(04.05.2022_14h11p17)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh (02/02/2023 4:16 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh (06/01/2023 2:17 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh năm 2023(06/01/2023 1:52 CH)

góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày...(18/10/2022 3:42 CH)

góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai...(12/10/2022 4:17 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 10/2022(29/09/2022 9:08 SA)

Lịch tiếp công dân tháng 8/2022(28/07/2022 9:18 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh (29/06/2022 2:42 CH)

Công bố danh mục TTHC thay thế trên lĩnh vực tiếp công dân(09/06/2022 2:13 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh (30/05/2022 9:16 SA)