4 người đang online
°

góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
Lượt xem: 13
100%

 


361-cv gop y Nghi quyet đay manh phat trien CN.doc

Tin liên quan

lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình ứng dụng và phát...(18/05/2022 2:54 CH)

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/05/2022 10:10 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2022(06/05/2022 2:30 CH)

Họp tiếp thu ý kiến xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(06/05/2022 2:25 CH)

góp ý dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh...(06/05/2022 2:01 CH)

góp ý dự thảo Chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp...(04/05/2022 3:13 CH)

Góp ý dự thảo kế hoạch(04/05/2022 8:15 SA)

Góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy(04/05/2022 8:14 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(04/05/2022 8:13 SA)

Góp ý dự thảo kế hoạch chương trình phối hợp(28/04/2022 10:32 SA)

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế hoạt động của HĐPBGDPL tỉnh(18/05/2022 2:58 CH)

lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình ứng dụng và phát...(18/05/2022 2:54 CH)

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/05/2022 10:10 SA)

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2022(06/05/2022 2:30 CH)

Họp tiếp thu ý kiến xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(06/05/2022 2:25 CH)

góp ý dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh...(06/05/2022 2:01 CH)

góp ý dự thảo Chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp...(04/05/2022 3:13 CH)

Góp ý dự thảo kế hoạch(04/05/2022 8:15 SA)

Góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy(04/05/2022 8:14 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(04/05/2022 8:13 SA)