Đại hội Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo của Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tiếp dân TW Nguyễn Hồng Điệp cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ban Tiếp dân TW đã kịp thời chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng trong công tác chuyên môn, khẳng định được vai trò, trách nhiệm trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh; từng bước đưa công tác kiểm tra, đôn đốc đi vào nề nếp. Đảng bộ cũng đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên và có kết quả tốt. Các đảng viên và quần chúng trong đơn vị luôn có tinh thần trách nhiệm; chấp hành kỷ cương, kỷ luật; tập thể Ban Chấp hành đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, Đảng viên trong Đảng bộ đều được rèn luyện qua thực tiễn công tác, có bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhau hoàn thành công việc.

Bên cạnh những ưu điểm, báo cáo cũng chỉ rõ một số mặt còn hạn chế như: Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết có lúc chưa có chiều sâu, chưa gắn với thực tiễn công tác của mỗi đảng viên; trong sinh hoạt của các chi bộ, nội dung sinh hoạt đã đa dạng hơn nhưng chưa có nhiều chuyên đề chuyên sâu gắn với thực hiện công việc chuyên môn; công tác đánh giá, tổng kết, biểu dương cá nhân và tập thể trong việc thực hiện chỉ thị còn hạn chế….

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy Ban Tiếp Công dân TW cho biết, Đảng bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2020-2025,  phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ Ban TCD TƯ trong sạch, vững mạnh; tập trung cao độ cho việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phối hợp tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội; xây dựng định hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch hàng năm để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. 

 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận tinh thần làm việc của tập thể công chức Ban luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ dù điều kiện làm việc còn khó khăn; báo cáo chính trị Đại hội đã đánh giá đúng tình hình công tác của Ban, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp với đặc điểm công việc, cán bộ để làm tốt nhiệm vụ thời gian tới. Phó Tổng Thanh tra lưu ý trong thời gian tới, tập thể Đảng bộ cần củng cố nội bộ, động viên giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau, nâng cao nhận thức về tư tưởng trong đội ngũ đảng viên...

             (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)