Quyết định số 209 điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ

QĐ dieu chinh KH thanh tra Noi vu nam 2019(03.12.2019_11h59p13)_signed.pdf