Công khai kết luận thanh tra số 2785/KL-UBND

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về trách nhiệm của Ban Giám đốc và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.KLUB 2785_signed quy dau tu.pdf

Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về trách nhiệm của Ban Giám đốc và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
KLUB 2785_signed quy dau tu.pdf