góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận