góp ý dự thảo phiếu khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2021 (DDCI).