74 người đang online
°

Họp bàn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Đăng ngày 22 - 10 - 2019
Lượt xem: 45
100%

 

Ngày 04/9/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch 1512/KH-TTCP, thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 -2021” được phê duyệt theo Quyết định số 861/QĐ-TTCP ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch được ban hành với mục đích góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN.

Thanh tra Chính phủ đặt ra mục tiêu yêu cầu đó là, các hoạt động đề ra trong kế hoạch phải nêu rõ trách nhiệm chỉ đạo, điều phối các hoạt động của Đề án nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong phạm vi cả nước. Đồng thời, việc triển khai Đề án phải được tổ chức hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác của các cục, vụ, đơn vị và phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông của TTCP; triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức tuyên truyền pháp luật về PCTN cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan TTCP.

Theo Kế hoạch, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được thực hiện chủ yếu trên Cổng thông tin điện tử, Tạp chí, Báo Thanh tra. Trong đó, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Trung tâm thông tin, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra ngoài trách nhiệm thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phải tiến hành xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về PCTN; đăng các tin,bài về công tác PCTN, mỗi đơn vị có trách nhiệm đăng mỗi tháng tối thiểu 1 tin, bài về công tác PCTN; giải đáp pháp luật về PCTN, phỏng vấn công chức làm công tác PCTN về việc giải quyết các tình huống cụ thể.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN trong phạm vi cả nước; Cục Phòng, Chống tham nhũng, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế, Viện Chiến lược và Vụ Kế hoạch Tổng hợp có trách nhiệm tổ chức tối thiểu 2 hội thảo, toạ đàm chuyên đề có nội dung, chủ đề PCTN. Vụ Pháp chế chủ trì, tham mưu đối với hoạt động hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các bộ, ngành, địa phương; Cục IV chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác Quốc tế trong việc phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn quốc, tranh ảnh, khẩu hiệu, cổ động về PCTN trong dịp Ngày Quốc tế PCTN…
              (Nguồn: Cổng thông tin điện tư Thanh tra Chính phủ)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá, cải thiện các chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2021(28/07/2022 9:32 SA)

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 ngành Thanh tra(13/07/2022 1:58 CH)

Quốc hội thảo luận dự án Luật Thanh tra sửa đổi(07/07/2022 3:48 CH)

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký kết quy chế phối hợp(26/05/2022 4:02 CH)

Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành(19/05/2022 4:27 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ. (13/05/2022 2:45 CH)

Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành(06/05/2022 2:22 CH)

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020(24/06/2020 5:02 CH)

Hội thảo về định hướng sửa đổi Luật Thanh tra(23/06/2020 5:02 CH)

Kết quả công tác thanh tra quý 1/2020(25/03/2020 4:56 CH)