52 người đang online
°

Giới thiệu chung

100%

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.   
Trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, tổ chức và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.
            Trụ sở tại: Số 374, đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
                Số điện thoại:
  0259.3822760.Fax: 0259.3822662                                 Email: thanhtra@ninhthuan.gov.vn

STT

Chức vụ

Họ và tên

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

I

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

 

1

Chánh Thanh tra

Lê Quang Cảnh

351 6464

0913 198 005

2

Phó Chánh Thanh tra

Trần Minh Cảnh

0986334449

0986 334 449

3

Phó Chánh Thanh tra

Ngô Thị Bích Thảo

0919855121

0919 855 121

 4 Phó Chánh Thanh tra Lê Tiến Lực 0918022142  

II

Văn phòng

 

1

Nguyễn Ngọc Chung Phó Chánh Văn phòng 0912536545

0913 696 528

2

Mai Anh Tuấn

Thanh tra viên  

0912 536 545

 3  Lê Thị Phương Nam Thanh tra viên    

4

Bộ phận Văn thư

Phạm Quốc Phương

3822 760

0988 452 001

III

Phòng Nghiệp vụ 1

 

1

Hàng Minh Quang

Trưởng phòng

3883 032

0918 433 298

2

Nguyễn Thị Nhã Uyên

Phó Trưởng phòng

3883 032

0908 901 909

IV

Phòng Nghiệp vụ 2

 

2

Lê Phạm Quốc Mẫn

Phó Trưởng phòng

3830 224

0122  263 0456

V

Phòng Nghiệp vụ 3

 

1

Nguyễn Từ Xuân Linh

Trưởng phòng

3833 494

0908 791 854

2

Đặng Hồng Hà

Phó Trưởng phòng

3833 494

0985 787 922

 3  Phạm Thị Tố Nữ Thanh tra viên    
 4  Lê Thị Minh Giang Thanh tra viên    

VI

Phòng Nghiệp vụ 4

 

1

Nguyễn Đình Quý

Trưởng phòng

3830 451

0914 714 250

2

Lê Minh Trung

Phó Trưởng phòng

3830 451

0949 662 249

VII

Phòng thanh tra Phòng chống tham nhũng

 

1

Nguyễn Thị Lan Chi

Phó Trưởng phòng

3883 096

0904 932 472

 2 Nguyễn Tố Trinh Thanh tra viên    

VIII

Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

 

1

Nguyễn Hữu Trực

Phó Trưởng phòng 2240242

0974 443 940

2

Phạm Văn Lập

Thanh tra viên

 

0919 854 369