3 người đang online
°

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 24 - 06 - 2020
Lượt xem: 110
100%

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã tiến hành 89/288 cuộc, đạt tỷ lệ 30,9% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 26/35 cuộc thanh tra hành chính, 04/26 cuộc thanh tra trách nhiệm và 59/227 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 76 cuộc và ban hành 70 kết luận (13 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 53 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 1.757,4 triệu đồng (đã thu hồi 1.703,3/1.757,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ 96,9%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 02 vụ việc.
         (Trích báo cáo số 84/BC-TTT ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh)

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ. (13/05/2022 2:45 CH)

Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp về hoạt động thanh tra chuyên ngành(06/05/2022 2:22 CH)

Hội thảo về định hướng sửa đổi Luật Thanh tra(23/06/2020 5:02 CH)

Kết quả công tác thanh tra quý 1/2020(25/03/2020 4:56 CH)

Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng khu vực Châu Á...(13/11/2019 4:52 CH)

Hội nghị tập huấn, đạo tạo sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp(04/11/2019 4:50 CH)

Họp bàn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống...(22/10/2019 4:50 CH)

Hội thảo lấy ý kiến triển khai xây dựng Đề án theo Nghị quyết 97/NQ-CP(30/07/2019 4:47 CH)

Tiếp xã giao Đoàn cán bộ Thanh tra Chính phủ Lào(21/05/2019 4:43 CH)

Công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh xổ số tại khu vực phía Nam(22/10/2018 4:36 CH)