37 người đang online
°

Kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2020

Đăng ngày 24 - 06 - 2020
Lượt xem: 176
100%

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã tiến hành 89/288 cuộc, đạt tỷ lệ 30,9% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020, cụ thể: 26/35 cuộc thanh tra hành chính, 04/26 cuộc thanh tra trách nhiệm và 59/227 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã kết thúc 76 cuộc và ban hành 70 kết luận (13 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 53 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý, thu hồi 1.757,4 triệu đồng (đã thu hồi 1.703,3/1.757,4 triệu đồng, đạt tỷ lệ 96,9%, số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính, kiểm điểm trách nhiệm 01 tập thể và 03 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 02 vụ việc.
         (Trích báo cáo số 84/BC-TTT ngày 09/6/2020 của Thanh tra tỉnh)

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023.(02/02/2023 4:18 CH)

có ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực...(12/01/2023 2:10 CH)

rà soát các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh(20/10/2022 11:10 SA)

góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh điều chuyển các Trung tâm y tế huyện, thành phố về UBND...(20/10/2022 11:05 SA)

góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về...(17/10/2022 2:48 CH)

V/v góp ý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)(17/10/2022 8:21 SA)

góp ý dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).(12/10/2022 4:16 CH)

góp ý dự thảo Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, tầm...(10/10/2022 10:44 SA)

Triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên...(04/10/2022 4:22 CH)

góp ý luật thanh tra sửa đổi(03/10/2022 1:53 CH)