54 người đang online
°

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 31 - 03 - 2022
Lượt xem: 120
100%

Thời gian tiếp: Ngày 04/4/2022 (buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ);

 

Căn cứ quy định tại Điều 24 Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Thông báo số 01/TB-TTT lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, Thanh tra tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh như sau:

1. Nơi tiếp công dân: Trụ sở Thanh tra tỉnh (số 374 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm);

2. Thời gian tiếp: Ngày 04/4/2022 (buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ);

3. Người tiếp: Lê Quang Cảnh - Chánh Thanh tra tỉnh;

4. Giao Phòng Nghiệp vụ 3, Phòng Nghiệp vụ 1 chuẩn bị điều kiện, tham gia tiếp công dân  cùng lãnh đạo Thanh tra tỉnh.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh (02/02/2023 4:16 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh (06/01/2023 2:17 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Thanh tra tỉnh năm 2023(06/01/2023 1:52 CH)

góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày...(18/10/2022 3:42 CH)

góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai...(12/10/2022 4:17 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 10/2022(29/09/2022 9:08 SA)

Lịch tiếp công dân tháng 8/2022(28/07/2022 9:18 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh (29/06/2022 2:42 CH)

Công bố danh mục TTHC thay thế trên lĩnh vực tiếp công dân(09/06/2022 2:13 CH)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh (30/05/2022 9:16 SA)