1 người đang online
°

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2022

Đăng ngày 06 - 05 - 2022
Lượt xem: 17
100%

Ngày 24/3, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ bế giảng lớp nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp năm 2022 cho 102 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ 11 bộ, ngành và 26 tỉnh/thành phố trên cả nước. Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lớp nghiệp vụ Thanh viên cao cấp à K2022 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Sau gần một tháng nghiên cứu và học tập, các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề về các lĩnh vực: Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ; Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước; Một số vấn đề về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng; Thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay; Thanh tra cổ phần hóa Doanh nghiệp; Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Tổng kết khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu trong đó: 41 học viên đạt điểm xuất sắc, 59 học viên đạt điểm giỏi, 2 học viên đạt loại khá. Căn cứ vào kết quả học tập, ý thức chấp hành nội quy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra đã quyết định cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp năm 2022 cho 102 học viên. Quyết định tặng giấy khen và kỷ niệm chương cho 30 học viên đạt kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh hoan nghênh tinh thần học tập của các học viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành chương trình học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhấn mạnh vai trò của khóa học trong việc bồi dưỡng, trang bị cho các học viên các phương tiện, kiến thức để trở thành người lãnh đạo, quản lý, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh hy vọng trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực tế để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần của mình vào công cuộc đổi mới và phát triển của ngành Thanh tra.

Tin liên quan

lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình ứng dụng và phát...(18/05/2022 2:54 CH)

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/05/2022 10:10 SA)

Họp tiếp thu ý kiến xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(06/05/2022 2:25 CH)

góp ý dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh...(06/05/2022 2:01 CH)

góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp đến...(06/05/2022 1:56 CH)

góp ý dự thảo Chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp...(04/05/2022 3:13 CH)

Góp ý dự thảo kế hoạch(04/05/2022 8:15 SA)

Góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy(04/05/2022 8:14 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(04/05/2022 8:13 SA)

Góp ý dự thảo kế hoạch chương trình phối hợp(28/04/2022 10:32 SA)

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế hoạt động của HĐPBGDPL tỉnh(18/05/2022 2:58 CH)

lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chương trình ứng dụng và phát...(18/05/2022 2:54 CH)

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII(17/05/2022 10:10 SA)

Họp tiếp thu ý kiến xây dựng Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC(06/05/2022 2:25 CH)

góp ý dự thảo Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Ninh...(06/05/2022 2:01 CH)

góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh về đẩy mạnh phát triển Công nghiệp đến...(06/05/2022 1:56 CH)

góp ý dự thảo Chỉ thị về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp...(04/05/2022 3:13 CH)

Góp ý dự thảo kế hoạch(04/05/2022 8:15 SA)

Góp ý dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy(04/05/2022 8:14 SA)

Góp ý dự thảo Nghị quyết(04/05/2022 8:13 SA)