8 người đang online
°

Góp ý dự thảo Ban Chuyển đổi số

Đăng ngày 10 - 06 - 2022
Lượt xem: 15
100%

 


481-cv(10.06.2022_14h33p40)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo quyết định tổ chức lại, quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 362, Kế...(29/06/2022 2:55 CH)

góp ý dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn...(29/06/2022 2:50 CH)

góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẽ - yêu cầu chung về thiết kế(29/06/2022 2:44 CH)

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025...(27/06/2022 4:13 CH)

góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách...(27/06/2022 4:11 CH)

góp ý kiến ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận(27/06/2022 3:51 CH)

góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của...(27/06/2022 3:50 CH)

góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch...(27/06/2022 3:49 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh...(13/06/2022 4:05 CH)

góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ(13/06/2022 4:02 CH)