9 người đang online
°

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính,Chuyên viên và tương đương năm 2022

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
Lượt xem: 20
100%

Ngày 02/6/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022 tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022. Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi; đồng chí Nguyễn Xuân Tự, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ; các thành viên Hội đồng thi, Ban Giám sát kỳ thi, Ban Coi thi và cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi.

 

Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022 được thực hiện theo chỉ tiêu do Bộ Nội vụ phân bổ; tổng số gồm 189 chỉ tiêu/189 cán bộ, công chức, viên chức dự thi (gồm 128 chỉ tiêu/128 cán bộ, công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính và tương đương và 61 chỉ tiêu/61 công chức dự thi nâng ngạch lên Chuyên viên và tương đương).

Về tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022, ngoài việc thực hiện các quy trình, phương thức theo quy định, kỳ thi đã tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi nâng ngạch và áp dụng phương thức loại dần thông qua việc tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với các môn thi: Kiến thức chung và Ngoại ngữ nhằm nâng cao tính minh bạch, khách quan.

Thông qua kỳ thi, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ lựa chọn được người đủ trình độ, năng lực, bố trí đúng vị trí công tác, để đóng góp tích cực, hiệu quả hơn cho nền công vụ của địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ của tỉnh nhà trong thời gian tới; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả sau kỳ thi còn có ý nghĩa quan trọng để góp phần tiếp tục quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở mức độ nâng cao. Mặc khác, thông qua kỳ thi, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu nhằm ngày càng hoàn thiện bản thân và xác định nâng ngạch không phải là việc đơn thuần để cải thiện về tiền lương mà còn để khẳng định quá trình phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ của cá nhân trong quá trình công tác.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu khai mạc kỳ thi

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức dự thi phải thực hiện nghiêm túc Nội quy kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính và bình tĩnh, tự tin để vượt qua 02 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi tự luận (bao gồm: Môn kiến thức chung, Môn Ngoại ngữ - tiếng Anh và Môn chuyên môn, nghiệp vụ - tự luận). Ban coi thi, Ban chấm thi, Ban giám sát kỳ thi thực hiện đúng Quy chế coi thi, giám sát kỳ thi; Quy chế chấm thi; Thực hiện nghiêm túc các quy định và đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng trong suốt quá trình coi thi, chấm thi nhằm tuyển chọn được những cán bộ, công chức, viên chức thực sự có kết quả tốt nhất để nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp và bố trí, sử dụng hiệu quả tương ứng với vị trí công tác hiện đang đảm nhiệm./.


463-cv QĐ phe duyet Đe an chuyen đoi so .doc

Tin liên quan

góp ý dự thảo quyết định tổ chức lại, quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 362, Kế...(29/06/2022 2:55 CH)

góp ý dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn...(29/06/2022 2:50 CH)

góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẽ - yêu cầu chung về thiết kế(29/06/2022 2:44 CH)

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025...(27/06/2022 4:13 CH)

góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách...(27/06/2022 4:11 CH)

góp ý kiến ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận(27/06/2022 3:51 CH)

góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của...(27/06/2022 3:50 CH)

góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch...(27/06/2022 3:49 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh...(13/06/2022 4:05 CH)

góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ(13/06/2022 4:02 CH)

Tin mới nhất

góp ý dự thảo quyết định tổ chức lại, quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 362, Kế...(29/06/2022 2:55 CH)

góp ý dự thảo quyết định thành lập và quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn...(29/06/2022 2:50 CH)

góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẽ - yêu cầu chung về thiết kế(29/06/2022 2:44 CH)

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025...(27/06/2022 4:13 CH)

góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách...(27/06/2022 4:11 CH)

góp ý kiến ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận(27/06/2022 3:51 CH)

góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của...(27/06/2022 3:50 CH)

góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hoá, dịch...(27/06/2022 3:49 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh...(13/06/2022 4:05 CH)

góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ(13/06/2022 4:02 CH)