693 người đang online
°

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đăng ngày 27 - 02 - 2023
Lượt xem: 141
100%

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh có đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo cơ quan, đơn vị là Trưởng Khối thi đua của tỉnh năm 2023; cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022. Tham dự tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thành phố có Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn.

 

Quán triệt phương châm hành động năm 2022 Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả, UBND tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các cuộc vận động lớn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, trở thành động lực to lớn trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nổi bật như: Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022); “Xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh; “Phòng, chống dịch bệnh”; “Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”,... đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (hoàn thành đạt và vượt 11/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội), quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống Nhân dân tiếp tục ổn định.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới hiệu quả như: Mô hình VietGAP trên cây nho, táo, sản xuất rau an toàn; tưới nước tiết kiệm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi ứng phó với hạn hán,… và rất nhiều mô hình, điển hình, gương lao động giỏi, sáng tạo thực sự lan tỏa trên các lĩnh vực, ở địa bàn dân cư, tạo nên sức mạnh cho phong trào thi đua yêu nước tỉnh nhà. Công tác khen thưởng luôn được quan tâm thực hiện kịp thời, chính xác, đúng quy định nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân; theo đó, UBND tỉnh trình Trung ương khen thưởng: Huân chương Lao động (04 tập thể); cấp đổi Huân chương Kháng chiến (01 cá nhân); cấp đổi Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng (02 cá nhân); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (05 tập thể, 16 cá nhân); UBND tỉnh khen thưởng cấp tỉnh: 76 Cờ thi đua; 263 Tập thể Lao động xuất sắc; 23 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen cho 938 tập thể, 1.597 cá nhân; tặng thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận” đối với 71 cá nhân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo 08 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã phát biểu tham luận về những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, đề xuất nhân rộng những mô hình hay và hiến kế nhiều giải pháp hiệu quả được đúc kết qua quá trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, các phong trào thi đua của tỉnh đã được phát động, tạo sự lan tỏa, là động lực góp phần thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, nhất là việc khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp công tác, lao động, học tập, chiến đấu đã được chú trọng nhưng chưa đạt tỉ lệ cao.

Để phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đổi mới trong tư duy và hành động quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Hai là, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023). Phát huy sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân toàn tỉnh phấn đấu tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2023 với 30 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 187 nhiệm vụ cụ thể. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ba là, tiếp tục việc thực hiện đổi mới, sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu, sát cơ sở. Triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Gắn các phong trào thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, qua đó làm cho mọi người dân đều thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu

 

Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu

 

Trưởng các Khối thi đua cấp tỉnh năm 2023 thực hiện ký kết giao ước thi đua 2023

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu và chứng kiến việc thực hiện ký kết giao ước thi đua 2023./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh quy định định mức lập dự toán,...(17/05/2023 1:48 CH)

góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn Luật thanh tra. (22/03/2023 4:05 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày...(08/02/2023 9:30 SA)

góp ý dự thảo Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh.(02/02/2023 4:20 CH)

góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/TU...(20/10/2022 11:02 SA)

V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.(18/10/2022 3:40 CH)

góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).(17/10/2022 2:51 CH)

Góp ý dự thảo báo cáo(17/10/2022 9:56 SA)

góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của...(12/10/2022 4:17 CH)

góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND...(07/10/2022 1:46 CH)