41 người đang online
°

hướng dẫn báo cáo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị.

Đăng ngày 28 - 03 - 2023
Lượt xem: 157
100%

 


256-van bản huong dẫn báo cáo chỉ thị 33 (1).doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Các cuộc họp trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) từ...(07/07/2023 10:14 SA)

Việt Nam – Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2023 10:10 SA)

góp ý dự thảo Công văn Chỉ đạo thực hiện hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam...(26/05/2023 4:17 CH)

Hội thảo khoa học: “Xã hội trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở...(22/05/2023 8:25 SA)

báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.(22/05/2023 8:23 SA)

Đánh giá Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng năm 2022(29/04/2023 3:57 CH)

góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. (06/04/2023 9:50 SA)

góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia(06/04/2023 9:49 SA)

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”(28/03/2023 3:59 CH)

báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị(28/03/2023 3:37 CH)