761 người đang online
°

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày 22 - 05 - 2023
Lượt xem: 48
100%

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy,Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thanh tra Chính phủ (TTCP) chủ trì hội nghị công bố Chỉ số cải CCHC năm 2022 của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

 

Báo cáo Chỉ số CCHC năm 2022 của Thanh tra Chính phủ cho thấy, cùng với Ủy ban Dân tộc TTCP là cơ quan có chức năng, nhiệm vụ đặc thù nên chỉ tổ chức chấm điểm CCHC mà không thực hiện xếp hạng chung với 17  bộ, cơ quan ngang bộ khác. Theo kết quả đánh giá Chỉ số CCHC năm 2022, TTCP đạt 79.22/100 điểm.

Trong đó, thực hiện nhiệm vụ CCHC bị trừ tổng số điểm là 13.32 điểm (tiêu chí bị trừ nhiều nhất là cải cách tài chính công (3.86 điểm); xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số (4.25 điểm); điều tra xã hội học (7,46 điểm).

Để tăng cường Chỉ số CCHC, khắc phục tình trạng một số tiêu chí CCHC bị trừ điểm cũng như đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC năm 2023 của TTCP, Ban Chỉ đạo CCHC yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch CCHC, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị mình; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục kịp thời các tiêu chí bị trừ điểm CCHC đã được chỉ ra liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Về kết quả thẩm định Chỉ số CCHC năm 2022 của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP cho thấy, có sự tương đối đồng đều về điểm số. 13/19 đơn vị có điểm trung bình đạt 44 điểm trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Lê Sỹ Bảy, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC khẳng định: Công tác CCHC luôn được coi là nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của các đơn vị. Do đó, để triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2023 và những năm tiếp theo được tốt hơn, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu các đơn vị tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời  tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đặt được trong quá trình triển khai công tác CCHC để phấn đấu hoàn thành tốt các chi tiêu đặt ra trong năm 2023.

Các đơn vị rà soát các tiêu chí bị trừ điểm, có biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém, đề ra các giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2023 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC của đơn vị mình. Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị cần quan tâm bố trí cán bộ đầu mối phục vụ cho công tác CCHC nói chung và việc xác định Chỉ số CCHC hàng năm nói riêng.

Phó Tổng Thanh tra giao Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC TTCP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo TTCP sửa đổi, bổ sung Bộ Chỉ số CCHC hằng năm áp dụng đối với các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP để bảo đảm việc xác định Chỉ số CCHC trong thời gian tới chính xác, khách quan và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và yêu cầu Chính phủ.

Tại Hội nghị, 3 đơn vị có nhiều thành tích trong công tác CCHC đã được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen, đó là: Trường Cán bộ Thanh tra, Vụ Kế hoạch- Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra Chính phủ...(25/09/2023 3:31 CH)

Hội nghị sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(25/07/2023 3:18 CH)

Họp lấy ý kiến xây dựng Chỉ thị về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ(07/07/2023 10:15 SA)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ủy ban Chống Thanh nhũng...(07/07/2023 10:11 SA)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chúc mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam(22/05/2023 8:27 SA)

Công đoàn cơ quan Thanh tra Chính phủ tham gia hỗ trợ Chương trình xây nhà đại đoàn kết(16/05/2023 3:43 CH)

góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước...(16/05/2023 3:11 CH)

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND triển khai thực hiện “Chương trình hành động về chuyển đổi...(16/05/2023 3:09 CH)

v góp ý dự thảo Kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(16/05/2023 3:07 CH)

Cử công chức tập huấn công tác PCCC(16/05/2023 3:07 CH)