400 người đang online
°

góp ý dự thảo Công văn Chỉ đạo thực hiện hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem: 47
100%

 


497-cv Gop-y-DT-CV-trien-khai-thang-HD-nan-nhan-chat-doc-da-cam.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Các cuộc họp trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) từ...(07/07/2023 10:14 SA)

Việt Nam – Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2023 10:10 SA)

Hội thảo khoa học: “Xã hội trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở...(22/05/2023 8:25 SA)

báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.(22/05/2023 8:23 SA)

Đánh giá Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng năm 2022(29/04/2023 3:57 CH)

góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. (06/04/2023 9:50 SA)

góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia(06/04/2023 9:49 SA)

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”(28/03/2023 3:59 CH)

hướng dẫn báo cáo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị.(28/03/2023 3:38 CH)

báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị(28/03/2023 3:37 CH)