687 người đang online
°

báo cáo rà soát văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 04 - 05 - 2023
Lượt xem: 45
100%

 


363-cv BC ra soat VB QPPL thuộc tham quyền Thủ tướng.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 5 Điều 10 Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND...(26/05/2023 4:16 CH)

Ủy ban nhân tỉnh họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội...(16/05/2023 3:40 CH)

góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định nghi lễ tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi lễ đón, tiếp và...(06/04/2023 9:57 SA)

góp ý dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẳn...(22/03/2023 4:09 CH)

ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt...(27/02/2023 3:50 CH)

phối hợp chỉ đạo thực hiện báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...(20/10/2022 11:57 SA)

phối hợp chỉ đạo thực hiện báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...(20/10/2022 11:56 SA)

góp ý dự thảo Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn...(20/10/2022 11:08 SA)

Triển khai kế hoạch và phát động Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”(17/10/2022 10:46 SA)

Tổng kết công tác thi đua, bình xét công tác khen thưởng năm 2022(14/10/2022 2:13 CH)