722 người đang online
°

Họp lấy ý kiến xây dựng Chỉ thị về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
Lượt xem: 30
100%

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì họp với các bộ, ngành liên quan về việc lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ.

 

Tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ yêu cầu xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hoạt động thanh tra công vụ, theo đó, Thanh tra Chính phủ tổ chức cuộc họp với mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu, trước hết là về tên của Chỉ thị, sau đó đến nội dung, thời gian hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Gần đây công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra công vụ còn nhiều bất cấp, chưa được chú trọng thường xuyên liên tục, đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo Thanh tra Chính phủ nghiên cứu xây dựng ban hành Chỉ thị liên quan đến vấn đề này, trước khi ban hành nên có báo cáo của các bộ, ngành, địa phương; Thanh tra Chính phủ nên có đề cương hướng dẫn báo cáo sao thống nhất với Dự thảo Chỉ thị; tổ chức hội nghị thường trực Chính phủ và các bộ ngành, địa phương để thống nhất nhận thức, đánh giá mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp, tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động công vụ”.

Từ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị, các bộ, ngành liên quan góp ý về cách thức thực hiện; thời gian thực hiện; nội dung đề cương báo cáo. Trong đó, Phó Tổng Thanh tra cho rằng, thời gian thực hiện báo cáo phục vụ xây dựng Chỉ thị là khoảng từ đầu năm 2021 đến nay. Thời gian nhận báo cáo trước 10/7 các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo về Thanh tra Chính phủ. Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ tổng hợp để xây dựng Dự thảo nội dung của Chỉ thị và hoàn thành trước ngày 10/8/2023.

Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với cách thức cũng như nội dung và thời gian thực hiện theo Dự thảo Kế hoạch của Thanh tra Chính xây dựng. Về tên của Chỉ thị các đại biểu thống nhất “Chỉ thị về tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm trong hoạt động công vụ”.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu Vụ Kế hoạch – Tổng hợp chủ trì, tham mưu, triển khai thực hiện việc xây dựng Chỉ thị; về nội dung cần bám sát tên Chỉ chị và hoàn thành sớm để gửi lấy ý kiến của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Thanh tra Chính phủ bảo đảm kinh phí thực hiện; các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch – Tổng hợp trong quá trình thực hiện việc xây dựng Chỉ thị nhằm đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo phân công.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ quan tâm phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong quá trình xây dựng Chỉ thị.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan nhà nước thuộc lĩnh vực Thanh tra Chính phủ...(25/09/2023 3:31 CH)

Hội nghị sơ kết công tác ngành Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm...(25/07/2023 3:18 CH)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tiếp xã giao Đoàn đại biểu Ủy ban Chống Thanh nhũng...(07/07/2023 10:11 SA)

Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022(22/05/2023 8:28 SA)

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam chúc mừng Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam(22/05/2023 8:27 SA)

Công đoàn cơ quan Thanh tra Chính phủ tham gia hỗ trợ Chương trình xây nhà đại đoàn kết(16/05/2023 3:43 CH)

góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng trong nước...(16/05/2023 3:11 CH)

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND triển khai thực hiện “Chương trình hành động về chuyển đổi...(16/05/2023 3:09 CH)

v góp ý dự thảo Kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(16/05/2023 3:07 CH)

Cử công chức tập huấn công tác PCCC(16/05/2023 3:07 CH)