47 người đang online
°

Việt Nam – Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 07 - 07 - 2023
Lượt xem: 83
100%

Ngày 7/6, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Đoàn đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) do ông Su Ra Pongin Taratha Won, Phó Tổng Thư ký, NACC làm Trưởng đoàn tới thăm, chào xã giao Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm và có buổi làm việc với Cục Phòng, Chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ. Chủ trì buổi làm việc với Đoàn có ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, ông Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp chế.

 

Tại buổi làm việc, Đoàn NACC đã nghe giới thiệu về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của TTCP trong công tác PCTN, cùng những tiến triển mà Việt Nam đã đạt được trong công tác PCTN. Qua đó cho thấy, từ năm 2018 đến nay, TTCP đã tham mưu ban hành, đánh giá, tổng kết nhiều chính sách, văn bản pháp luật quan trọng trong công tác PCTN như: Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Tố cáo sửa đổi (2018); Luật Thanh tra sửa đổi (2022) và các Nghị định hướng dẫn các Luật này; xây dựng Chiến lược quốc gia PTCN đến năm 2030.v.v.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên, liên tục, được đông đảo cán bộ, công chức tham gia và hưởng ứng. Hằng năm, TTCP đều ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. TTCP đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2021.

Mặt khác, với vai trò giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác PCTN, hằng năm, TTCP chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp PCTN như: thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng các văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn…

Hằng năm, TTCP giúp Chính phủ xây dựng Báo cáo công tác PCTN của Chính phủ để báo cáo trước Quốc hội. Đồng thời, TTCP đã xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh (PACA index) và tiến hành đánh giá đối với các địa phương trên cả nước; TTCP đang thí điểm đánh giá công tác PCTN đối với một số bộ như Bộ Tài chính, Bộ Công thương.

Hợp tác quốc tế về PCTN, TTCP đã thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện UNCAC; thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên UNCAC khi tham dự tích cực, đầy đủ các hoạt động thường niên trong khuôn khổ UNCAC. TTCP đã ký kết 17 thỏa thuận hợp tác song phương về PTCN và đẩy mạnh thực hiện các nội dung song phương theo thỏa thuận đã ký kết; thực hiện tốt các cam kết, nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương như APEC, ACI, ASEAN-PAC, AOA… mà TTCP là thành viên hoặc là đại diện của Việt Nam tham gia với tư cách thành viên; tiếp nhận nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác phát triển để đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ ngành Thanh tra…

Kết thúc buổi làm việc, Ngài Su Ra Pongin Taratha Won, cảm ơn Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã tiếp đoàn, cảm ơn Cục PCTN, TTCP đã chia sẻ những điều bổ ích, những chính sách, kinh nghiệm thực tiễn tốt của Việt Nam về công tác PCTN. Phó Tổng Thư ký, NACC khẳng định, những chia sẻ này sẽ là những bài học bổ ích cho cán bộ làm công tác chống tham nhũng tại Thái Lan trong thời gian tới.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Quyết định, Kế hoạch công tác PCTNTC năm 2024.(29/01/2024 3:23 CH)

Các cuộc họp trong khuôn khổ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) từ...(07/07/2023 10:14 SA)

góp ý dự thảo Công văn Chỉ đạo thực hiện hưởng ứng tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam...(26/05/2023 4:17 CH)

Hội thảo khoa học: “Xã hội trong công cuộc kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở...(22/05/2023 8:25 SA)

báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh.(22/05/2023 8:23 SA)

Đánh giá Bộ chỉ số về Phòng chống tham nhũng năm 2022(29/04/2023 3:57 CH)

góp ý dự thảo kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. (06/04/2023 9:50 SA)

góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia(06/04/2023 9:49 SA)

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng”(28/03/2023 3:59 CH)

hướng dẫn báo cáo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị.(28/03/2023 3:38 CH)