91 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
193/QĐ-TTCP 20/05/2022 Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
194/QĐ-TTCP 20/05/2022 Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
07/2021/TT-TTCP 20/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
05/2021/TT-TTCP 14/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
04/2021/QĐ-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, trình tự thủ tục tiến hành thanh tra
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
424/QĐ-TTCP 29/07/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại và các biểu mẫu kèm theo
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Quyết định Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
13/05/2020 Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận
700/QĐ-TTCP 09/10/2019 Thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
20/11/2018 LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
142/2018/QĐ-UBND 25/06/2018 Quy chế đối thoại trực tiếp với công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2