19 người đang online
°

Bá0 cáo kết quả thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện bác ái

Đăng ngày 21 - 08 - 2020
Lượt xem: 239
100%

Kết quả Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bác Ái.04-bao cao ket qua phong kinh te ha tang bac ai (1).doc</a>

 

Kết quả Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bác Ái.

04-bao cao ket qua phong kinh te ha tang bac ai (1).doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty thủy lợi(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty lâm nghiệp tân tiến(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại cty lâm nghiệp Ninh sơn(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại sở lao động năm 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Sở tư pháp 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại UBND TPPRTC năm 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Sở KHĐT 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam(15/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại các trường thuộc Sở Giáo dục(15/08/2020 5:09 CH)