45 người đang online
°

Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty lâm nghiệp tân tiến

Đăng ngày 21 - 08 - 2020
Lượt xem: 267
100%

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tân Tiến

 

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tân Tiến

01. Bao cao ket qua thanh tra LN tan tien.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

phối hợp chỉ đạo thực hiện báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...(20/10/2022 11:57 SA)

phối hợp chỉ đạo thực hiện báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố...(20/10/2022 11:56 SA)

góp ý dự thảo Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn...(20/10/2022 11:08 SA)

Triển khai kế hoạch và phát động Cuộc thi ảnh “Tôi tin dùng hàng Việt”(17/10/2022 10:46 SA)

Tổng kết công tác thi đua, bình xét công tác khen thưởng năm 2022(14/10/2022 2:13 CH)

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận quý III năm 2022(11/10/2022 2:59 CH)

Bá0 cáo kết quả thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện bác ái(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty thủy lợi(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại cty lâm nghiệp Ninh sơn(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại sở lao động năm 2019(18/08/2020 5:09 CH)