24 người đang online
°

Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty thủy lợi

Đăng ngày 21 - 08 - 2020
Lượt xem: 197
100%

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào  </p>

 

Kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Ninh Thuận
02. Bao cao Ket qua thanh tra cty thuy loi 2.doc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bá0 cáo kết quả thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện bác ái(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại công ty lâm nghiệp tân tiến(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại cty lâm nghiệp Ninh sơn(21/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại sở lao động năm 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Sở tư pháp 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại UBND TPPRTC năm 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Sở KHĐT 2019(18/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại Phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam(15/08/2020 5:09 CH)

Báo cáo kết quả thanh tra tại các trường thuộc Sở Giáo dục(15/08/2020 5:09 CH)