758 người đang online
°

Kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo quý 1/2020

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
Lượt xem: 106
100%

</span>                         (trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)

 

Quý I/2020, cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, xử lý 711 đơn (tồn đầu kỳ 40 đơn, tiếp nhận mới 671 đơn), so với cùng kỳ năm trước giảm 13 đơn (Quý I/2019 tiếp nhận 724 đơn). Qua phân loại, có 151 đơn (137 khiếu nại, 14 tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, so với cùng kỳ năm trước giảm 59 đơn (Quý I/2019 có 210 đơn thuộc thẩm quyền). Số còn lại 560 đơn là đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh, …đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định.

Kết quả, đã giải quyết 114 đơn (101 khiếu nại, 13 tố cáo)/151 đơn, đạt tỷ lệ 75,49%
                         (trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)

Tin liên quan

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh quy định định mức lập dự toán,...(17/05/2023 1:48 CH)

góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn Luật thanh tra. (22/03/2023 4:05 CH)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua...(27/02/2023 4:00 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày...(08/02/2023 9:30 SA)

góp ý dự thảo Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh.(02/02/2023 4:20 CH)

góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/TU...(20/10/2022 11:02 SA)

V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.(18/10/2022 3:40 CH)

góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).(17/10/2022 2:51 CH)

Góp ý dự thảo báo cáo(17/10/2022 9:56 SA)

góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của...(12/10/2022 4:17 CH)