71 người đang online
°

Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
Lượt xem: 154
100%

Chiều ngày 03/10/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Ninh Thuận

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 đã được các Bộ, ngành chức năng, các địa phương tích cực triển khai, đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước. Số đề tài, dự án tham gia nghiên cứu với 84 nhiệm vụ (trong đó có 50 đề tài, 34 dự án), tạo ra 339 sản phẩm mới, đề xuất 160 nhóm chính sách, giải pháp ở nhiều lĩnh vực; hoàn thiện 102 quy trình sản xuất và công nghệ để chuyển giao vào sản xuất, xây dựng được 208 mô hình các loại. Đây là Chương trình khoa học công nghệ đặc thù, có mục tiêu, nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực phát triển nông thôn, thuộc nhiều chuyên ngành khoa học công nghệ, phạm vi nghiên cứu trải rộng trên địa bàn nông thôn toàn quốc, tác động đến nhiều đối tượng, trung tâm là nông dân… Qua đó góp phần kết nối chặt chẽ nguồn lực giữa các ngành khoa học, giữa lý luận với thực tiễn, giữa nghiên cứu và chuyển giao, giữa nghiên cứu đón đầu và phục vụ kịp thời trước mắt các nhu cầu sôi động của xây dựng nông thôn mới, giữa nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Việc nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn giai giai đoạn 2021-2025 cần phải chuyển hóa được tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” gắn với yếu tố thị trường; chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng dựa trên tích hợp đa giá trị vào một sản phẩm; việc triển khai các đề tài khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cần phù hợp, xuất phát từ thực tiễn; việc chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với chuyển giao tri thức, tính chuyên nghiệp, chuẩn hóa cho người nông dân…

 

 

Đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Ninh Thuận

 

Theo báo cáo tại Hội nghị, Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021 đã được các Bộ, ngành chức năng, các địa phương tích cực triển khai, đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước. Số đề tài, dự án tham gia nghiên cứu với 84 nhiệm vụ (trong đó có 50 đề tài, 34 dự án), tạo ra 339 sản phẩm mới, đề xuất 160 nhóm chính sách, giải pháp ở nhiều lĩnh vực; hoàn thiện 102 quy trình sản xuất và công nghệ để chuyển giao vào sản xuất, xây dựng được 208 mô hình các loại. Đây là Chương trình khoa học công nghệ đặc thù, có mục tiêu, nội dung bao trùm hầu hết các lĩnh vực phát triển nông thôn, thuộc nhiều chuyên ngành khoa học công nghệ, phạm vi nghiên cứu trải rộng trên địa bàn nông thôn toàn quốc, tác động đến nhiều đối tượng, trung tâm là nông dân… Qua đó góp phần kết nối chặt chẽ nguồn lực giữa các ngành khoa học, giữa lý luận với thực tiễn, giữa nghiên cứu và chuyển giao, giữa nghiên cứu đón đầu và phục vụ kịp thời trước mắt các nhu cầu sôi động của xây dựng nông thôn mới, giữa nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; những khó khăn, vướng mắc, hạn chế và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh: Việc nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn giai giai đoạn 2021-2025 cần phải chuyển hóa được tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” gắn với yếu tố thị trường; chuyển từ tăng trưởng đơn giá trị sang tăng trưởng dựa trên tích hợp đa giá trị vào một sản phẩm; việc triển khai các đề tài khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới cần phù hợp, xuất phát từ thực tiễn; việc chuyển giao khoa học kỹ thuật gắn với chuyển giao tri thức, tính chuyên nghiệp, chuẩn hóa cho người nông dân…

Tin liên quan

góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/TU...(20/10/2022 11:02 SA)

V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.(18/10/2022 3:40 CH)

góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).(17/10/2022 2:51 CH)

góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của...(12/10/2022 4:17 CH)

góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND...(07/10/2022 1:46 CH)

Tọa đàm khoa học: Bảo vệ việc làm của người tố cáo – Quy định pháp luật và thực tiễn(21/09/2022 1:59 CH)

Việt Nam – Lào Ký thỏa thuận hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống...(03/06/2022 9:28 SA)

báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022(13/05/2022 2:44 CH)

Đoàn Giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ(08/04/2022 8:01 SA)

Tin mới nhất

góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh quy định định mức lập dự toán,...(17/05/2023 1:48 CH)

góp ý dự thảo nghị định hướng dẫn Luật thanh tra. (22/03/2023 4:05 CH)

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua...(27/02/2023 4:00 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày...(08/02/2023 9:30 SA)

góp ý dự thảo Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2023 trên địa bàn tỉnh.(02/02/2023 4:20 CH)

góp ý dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/TU...(20/10/2022 11:02 SA)

V/v báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022.(18/10/2022 3:40 CH)

góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi).(17/10/2022 2:51 CH)

Góp ý dự thảo báo cáo(17/10/2022 9:56 SA)

góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của...(12/10/2022 4:17 CH)