10 người đang online
°

Bộ tiêu chí và tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 2021

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
Lượt xem: 118
100%

 


T4-tieu chi danh gia PCTN 2021-1.PDF

Tin liên quan

góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND...(07/10/2022 10:36 SA)

Cuộc họp Ban Thư ký Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN lần thứ 18 (ASEAN-PAC)(21/09/2022 1:56 CH)

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2022 3:42 CH)

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022(11/05/2022 10:07 SA)

Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022(06/05/2022 2:26 CH)

Cử người tham gia thành viên đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2021(07/04/2022 9:41 SA)

Tin mới nhất

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.(13/10/2022 10:40 SA)

góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND...(07/10/2022 10:36 SA)

Cuộc họp ACTWG lần thứ 35 trong khuôn khổ SOM 3 APEC 2022(23/09/2022 3:08 CH)

Hội thảo khoa học đề tài: “Hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng chống tham nhũng – Thực trạng...(23/09/2022 3:06 CH)

Cuộc họp Ban Thư ký Nhóm các Cơ quan Phòng, chống tham nhũng ASEAN lần thứ 18 (ASEAN-PAC)(21/09/2022 1:56 CH)

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2022 3:42 CH)

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022(11/05/2022 10:07 SA)

Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022(06/05/2022 2:26 CH)

Đánh giá công tác PCTN năm 2021(04/05/2022 4:17 CH)

chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của...(14/04/2022 10:08 SA)