55 người đang online
°

V/v báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 11 - 05 - 2022
Lượt xem: 81
100%

 


371-CV yeu cau bao cao PCTN phuc vu HDND(09.05.2022_16h22p29)_signed.pdf

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2022 3:42 CH)

Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022(06/05/2022 2:26 CH)

Bộ tiêu chí và tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 2021(28/04/2022 9:03 SA)

Cử người tham gia thành viên đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2021(07/04/2022 9:41 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng(07/07/2022 3:42 CH)

Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022(06/05/2022 2:26 CH)

Đánh giá công tác PCTN năm 2021(04/05/2022 4:17 CH)

Bộ tiêu chí và tài liệu đánh giá công tác PCTN năm 2021(28/04/2022 9:03 SA)

chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Pháp luật về Phòng, chống tham nhũng và kiểm soát tài sản, thu nhập của...(14/04/2022 10:08 SA)

Cử người tham gia thành viên đánh giá, chấm điểm công tác PCTN năm 2021(07/04/2022 9:41 SA)

Đánh giá công tác PCTN năm 2020(10/08/2021 5:24 CH)

Kết quả pháp điển đề mục Phòng, chống tham nhũng(14/01/2021 5:15 CH)

Giấy nộp tiền 1(27/08/2020 5:10 CH)

Báo cáo số 244 năm 2019 của UBND tỉnh(14/08/2020 5:08 CH)