97 người đang online
°

KL số 14/2019

Đăng ngày 11 - 08 - 2020
Lượt xem: 186
100%

14-kl-2019.pdf</a>

 

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong thực hiện điều lệ tổ chức hoạt động, nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân tiến
14-kl-2019.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai kết luận thanh tra số 2785/KL-UBND(16/06/2021 5:20 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 4550/KL-UBND của UBND tinh(05/01/2021 5:14 CH)

Quyết định số 209 điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ(24/08/2020 5:10 CH)

Quyết định số 386/QĐ-SNNPTNT điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019(24/08/2020 5:10 CH)

KL số tại công ty lâm nghiệp Ninh sơn 2019(KL số 13)(20/08/2020 5:10 CH)

Quyết định thanh tra tại công ty cổ phần nước Ninh Thuận(17/08/2020 5:09 CH)

KL thanh tra tại công ty cổ phần nước Ninh Thuận(17/08/2020 5:09 CH)

KL tại công ty lâm nghiệp tân tiến(17/08/2020 5:09 CH)

KL thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam(17/08/2020 5:09 CH)

KL số 12/2019(11/08/2020 5:08 CH)