21 người đang online
°

KL số 12/2019

Đăng ngày 11 - 08 - 2020
Lượt xem: 176
100%

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ tại sở xây dựng và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh12-kl.pdf</a>

 

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ tại sở xây dựng và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
12-kl.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai kết luận thanh tra số 2785/KL-UBND(16/06/2021 5:20 CH)

Công khai Kết luận thanh tra số 4550/KL-UBND của UBND tinh(05/01/2021 5:14 CH)

Quyết định số 209 điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ(24/08/2020 5:10 CH)

Quyết định số 386/QĐ-SNNPTNT điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019(24/08/2020 5:10 CH)

KL số tại công ty lâm nghiệp Ninh sơn 2019(KL số 13)(20/08/2020 5:10 CH)

Quyết định thanh tra tại công ty cổ phần nước Ninh Thuận(17/08/2020 5:09 CH)

KL thanh tra tại công ty cổ phần nước Ninh Thuận(17/08/2020 5:09 CH)

KL tại công ty lâm nghiệp tân tiến(17/08/2020 5:09 CH)

KL thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam(17/08/2020 5:09 CH)

KL số 14/2019(11/08/2020 5:08 CH)