102 người đang online
°

Công khai Kết luận thanh tra số 4550/KL-UBND của UBND tinh

Đăng ngày 05 - 01 - 2021
Lượt xem: 614
100%

Kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND tỉnh 4550.KL thuc hien cac QD_signed.pdf</a>

 

Kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại và tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND tỉnh 
4550.KL thuc hien cac QD_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai kết luận thanh tra số 2785/KL-UBND(16/06/2021 5:20 CH)

Quyết định số 209 điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019 của Sở Nội vụ(24/08/2020 5:10 CH)

Quyết định số 386/QĐ-SNNPTNT điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2019(24/08/2020 5:10 CH)

KL số tại công ty lâm nghiệp Ninh sơn 2019(KL số 13)(20/08/2020 5:10 CH)

Quyết định thanh tra tại công ty cổ phần nước Ninh Thuận(17/08/2020 5:09 CH)

KL thanh tra tại công ty cổ phần nước Ninh Thuận(17/08/2020 5:09 CH)

KL tại công ty lâm nghiệp tân tiến(17/08/2020 5:09 CH)

KL thanh tra tại phòng kinh tế hạ tầng huyện thuận nam(17/08/2020 5:09 CH)

KL số 14/2019(11/08/2020 5:08 CH)

KL số 12/2019(11/08/2020 5:08 CH)