16 người đang online
°

Về việc phân công nhiệm vụ Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra – Thanh tra tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
Lượt xem: 219
100%

 


T4. Quyết định phan cong nhiem vu CTTra, các PCTTra tinh(19.04.2023_09h23p26)_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 phê duyệt Quy hoạch...(25/11/2023 10:35 SA)

Hội thảo khoa học: “Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra 20 năm một chặng đường - Thách thức và...(07/07/2023 10:12 SA)

Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận(19/05/2023 2:19 CH)

góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai xây dựng Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện...(19/04/2023 1:54 CH)

Danh sách công chức đủ điều kiện tham dự đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành bổ...(11/04/2023 1:55 CH)

Kế hoạch đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức danh...(11/04/2023 1:54 CH)

Danh sách công chức đủ điều kiện tham dự đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành bổ...(11/04/2023 1:52 CH)

Đánh giá chương trình hành động trước khi bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh(07/04/2023 2:05 CH)

góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường tổ chức và quản lý hội nghị,...(06/04/2023 9:48 SA)

Hội thảo giới thiệu mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận(23/03/2023 4:28 CH)